Stano Šubík - Liptovská švábka

08.01.2017 12:19

Premiéra 26. decembra 2016

                7. januára 2017

     Repríz: 4

Dej divadelnej hry sa zaoberá aktuálnou témou nejednej obce: "ako sa zviditeľniť". Hra zachytáva starosti starostu a obecného zastupiteľstva a spolu vymýšľajú rôzne spôsoby. No a kde je viac hláv, tam je aj viac rozumu, no či to platí aj v tomto prípade si musíte počkať až na koniec predstavenia...

Obsadenie:

Jano - starosta obce - Miroslav Hric
Dáša - sekretárka, zapisovateľka - Dagmar Chvojková
Gitka - poslankyňa, riaditeľka MŠ - Janka Klubicová
Cila - poslankyňa, obecná klebetnica - Daniela Zárubová
MUDr. Dzúriková - poslankyňa, dentistka na dôchodku - Danka Šuryová
Juraj - poslanec, včelár a šachista - Jindřich Chvojka
Fero - poslanec, majiteľ krčmy, futbalista - Róbert Klubica
Ondro bácsi - poslanec, predseda spolku hasičov - Michal Krčula
Ing. Nováková - pracovníčka VÚ zemiakárskeho - Renata Vevericová
Japonec - japonský šľachtiteľ zemiakov - Marek Veverica

Šepkárka - Janka Hricová

technická podpora - Miroslav Krčula