Martin Smitek

Herec od založenia divadla 

Úlohy - Sluha Juro - Kamenný chodníček
            Miško - Ženský Zákon
            Ďuro, obecný sluha - Tri vrecia zemiakov
            Markina, furman - Klbko
            Jakub - Keď sa Marka zaľúbila
            Ďurko - Aká bolesť taká medecína