František Rehák - Horí ohník, horí

20.09.2015 20:28

Premiéra 27. decembra 2014
                03. januára 2015

      Repríz:  8

 

Dej divadelnej hry sa odohráva hádam v každej dedinke alebo mestečku, kde je založený dobrovoľný hasičský zbor. Autor sa snažil úsmevne zachytiť život dobrovoľných hasičov, ich problémy v rodinách, ale i to, čo sa mže stať keby tento príbeh nebol vymyslený, ale bola to pravda.

Obsadenie :

Predseda Miro - Miroslav Hric
Šofér Jindro - Jindřich Chvojka
Strojník Robo - Róbert Klubica
Hasič Miško - Michal Krčula
Predsedova žena Janka - Janka Klubicová
Šoférova žena Dáša - Dagmar Chvojková
Strojníkova žena Denisa - Denisa Stoľarová
Referentka žien - Danka Šuryová
Krčmárka Cuca - Danka Zárubová
Hasič Rudko - Miroslav Krčula
Hasič Dodo - Marek Veverica

Šepkárky - Janka Hricová, Renata Vevericová

Réžia - Dagmar Chvojková