Náš tím

Ing. Dagmar Chvojková

Režisér:

Telefón: +421908384661

Režisérka, herečka a šepkárka.

Úlohy - Verona - Kamenný chodníček
           Mara - Ženský zákon
           Šoférova žena - Horí, ohník horí
           Švárna Margaréta - Ticho lieči
           Dáša - Liptovská švábka
           Svätý Peter - Páračky u babky Justíny
           Madlena - Aká bolesť taká medecína

Ing. Jindřich Chvojka

Technik:

Telefón: +421907854271

Herec, zvukár a osvetľovač.

Úlohy - Brezovský - Kamenný chodníček
           Richtár - Tri vrecia zemiakov
           Mijat - Klbko
           Hrianka - Keď sa Marka zaľúbila
           Šofér Jindro - Horí ohník horí
           Juraj - Liptovská švábka

Bc. Hric Miroslav

Herec od založenia divadla.

Úlohy: Adam - Kamenný chodníček
         Jano Malecký - Ženský zákon
         Mudrák - Tri vrecia zemiakov
         Josina - Klbko
         Ján Strýček - Keď sa Marka zaľúbila
         Predseda - Horí ohník horí
         Pavol Brtko - Ticho lieči
         Jano - Liptovská švábka
         Filoména - Páračky u babky Justíny
         Igor - Prebuď sa Katarína
         Martin - Aká bolesť taká medecína

Krčula Michal

Herec od založenia divadla.

Úlohy - Ondro - Kamenný chodníček
          Števko - Ženský zákon
          Paľo - Tri vrecia zemiakov
                                                Radojko Škorić - Klbko
                                                Ent - Keď sa Marka zaľúbila
                                                Hasič - Horí ohník horí
                                                Jozef Slíž - Ticho lieči
                                                Ondro bácsi - Liptovská švábka
                                                Angelika - Páračky u babky Justíny
                                                Činček - Prebuď sa Katarína

Šuryová Danka

Herečka od založenia divadla.

Úlohy - Zuzka - Kamenný chodníček
          Dora Kalinová - Ženský zákon
          Mária Strýčková - Keď sa Marka zaľúbila
          Danka referentka žien - Horí ohník horí
          Kodetová Anastázia - Ticho lieči
          MUDr. Dzúriková - Liptovská švábka
          Margaréta - Páračky u babky Justíny
          Mama - Prebuď sa Katarína
          Mara - Aká bolesť taká medecína

Zárubová Daniela

Herečka od založenia divadla.

Úlohy - Tereza - Kamenný chodníček
           Mudráčka - Tri vrecia zemiakov
           Antuša - Klbko
           Krčmárka Cuca - Horí ohník horí
           Sestrička Ninka - Ticho lieči
           Cila - Liptovská švábka
           Hedviga - Páračky u babky Justíny

Hricová Janka

Herečka, šepkárka.

Úlohy - Kata - Tri vrecia zemiakov
          Vranjica - Klbko
          Marka - Keď sa Marka zaľúbila
          Kuchárka Martinka - Ticho lieči 
          Gizela - Páračky u babky Justíny

Stoľarová Denisa

Herečka

Úlohy - Roža - Klbko
          Denisa - Horí ohník horí
          Etela - Páračky u babky Justíny
          Elena - Prebuď sa Katarína
          

Klubica Róbert

Herec

Úlohy - Strojník - Horí ohník horí
           Cyril Havran - Ticho lieči
           Fero - Liptovská švábka
          Justína - Páračky u babky Justíny
          Paľo - Prebuď sa Katarína
          Ondrej Mazúch - Aká bolesť taká medecína

Klubicová Janka

Herečka

Úlohy - Predsedova žena - Horí ohník horí
           Doktorka Zdenka - Ticho lieči
           Gitka - Liptovská švábka
           Hermína - Páračky u babky Justíny
           Katarína - Prebuď sa Katarína
           Anička - Aká bolesť taká medecína

Krčula Miroslav

Herec, zvukár a osvetľovač.

Úlohy - Hasič - Horí ohník horí
           Šofér, DJ - Ticho lieči
           Zvukár - Liptovská švábka
           Mariša - Páračky u babky Justíny
           Izidor - Prebuď sa Katarína

Veverica Marek

Herec

Úlohy - Hasič - Horí ohník horí
           Šofér, Jožo - Ticho lieči
           Japonec - Liptovská švábka
           Milada - Páračky u babky Justíny
           Tomáš - Prebuď sa Katarína
           Doktor - Aká bolesť taká medecína

Vevericová Renata

Šepkárka, herečka, režisérka
Úlohy - Helena Tuhá - Ticho lieči
            Ing. Nováková - Liptovská švábka
            Uršula - Páračky u babky Justíny
            

Martin Smitek

Herec od založenia divadla 

Úlohy - Sluha Juro - Kamenný chodníček
            Miško - Ženský Zákon
            Ďuro, obecný sluha - Tri vrecia zemiakov
            Markina, furman - Klbko
            Jakub - Keď sa Marka zaľúbila
            Ďurko - Aká bolesť taká medecína

Zuzana Švecová

Herečka

Úlohy - Zuza - Aká bolesť taká medecína

Ďalej účinkovali

Ján Rybársky, Katarína Kasanická, Miroslava Urbanová, Alexandra Petoczová, Vladimír Hazucha, Anna Hazuchová, Katarína Kadárová, Adriana Šuryová, Štefan Svítek.