Klubica Róbert

Klubica Róbert

Herec

Úlohy - Strojník - Horí ohník horí
           Cyril Havran - Ticho lieči
           Fero - Liptovská švábka
          Justína - Páračky u babky Justíny
          Paľo - Prebuď sa Katarína
          Ondrej Mazúch - Aká bolesť taká medecína