Krčula Miroslav

Krčula Miroslav

Herec, zvukár a osvetľovač.

Úlohy - Hasič - Horí ohník horí
           Šofér, DJ - Ticho lieči
           Zvukár - Liptovská švábka
           Mariša - Páračky u babky Justíny
           Izidor - Prebuď sa Katarína