Veverica Marek

Veverica Marek

Herec

Úlohy - Hasič - Horí ohník horí
           Šofér, Jožo - Ticho lieči
           Japonec - Liptovská švábka
           Milada - Páračky u babky Justíny
           Tomáš - Prebuď sa Katarína
           Doktor - Aká bolesť taká medecína