Šuryová Danka

Šuryová Danka

Herečka od založenia divadla.

Úlohy - Zuzka - Kamenný chodníček
          Dora Kalinová - Ženský zákon
          Mária Strýčková - Keď sa Marka zaľúbila
          Danka referentka žien - Horí ohník horí
          Kodetová Anastázia - Ticho lieči
          MUDr. Dzúriková - Liptovská švábka
          Margaréta - Páračky u babky Justíny
          Mama - Prebuď sa Katarína
          Mara - Aká bolesť taká medecína