Klubicová Janka

Klubicová Janka

Herečka

Úlohy - Predsedova žena - Horí ohník horí
          Doktorka Zdenka - Ticho lieči