Klubicová Janka

Klubicová Janka

Herečka

Úlohy - Predsedova žena - Horí ohník horí
           Doktorka Zdenka - Ticho lieči
           Gitka - Liptovská švábka
           Hermína - Páračky u babky Justíny
           Katarína - Prebuď sa Katarína
           Anička - Aká bolesť taká medecína