Liptovská švábka

08.03.2017 13:10

Srdečne vás pozývame na predstavenie divadelnej hry Liptovská švábka od Stana Šubíka :

26. december 2016 o 16.30 hod - kultúrny dom Vlachy
7. január 2017 o 17.00 hod - kultúrny dom Vlachy
10. február 2017 o 19.00 hod - Kúpele Lúčky
04. marec 2017 o 19.00 hod - Kúpele Lúčky
12. marec 2017 o 15.00 hod - kultúrny dom Lazisko
13. máj 2017 o 18.00 hod - kultúrny dom Lipt. Michal